Privacy voorwaarden

Mr Cashback respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Mr Cashback is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking. De verwerking van de persoonsgegevens door Mr Cashback is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Begrippen die in deze privacyverklaring met een hoofdletter worden aangeduid, zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden.

 • VASTLEGGEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

  Door gebruik te maken van de Website laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die je zelf op de Website hebt ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan je naam, e-mailadres, welke worden gevraagd bij registratie op de website, of de accountinformatie die je zelf kunt aanvullen als je bent ingelogd. Ook de door jou geplaatste berichten kunnen persoonsgegevens bevatten. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de Website automatisch worden opgeslagen, zonder dat je je daar wellicht van bewust bent. Daarbij kun je denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van je computer en de browser die je gebruikt. Als je op de Website bent ingelogd, worden zowel actief als passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Wanneer je niet bent ingelogd, worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Door op een bewuste manier gebruik te maken van de Website, heb je grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt. Inzage in jouw persoonsgegevens, die door ons zijn opgeslagen, heb je te allen tijde in jouw Account. Wij zullen de aan jouw Account gekoppelde persoonsgegevens - die niet al openbaar zijn - niet aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of als je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering hierop is het uitvoeren van een verzoek tot uitbetaling van een cashback. Hiervoor worden enkel de uiterst noodzakelijke gegevens verstrekt aan een derde partij (in dit geval de bank). In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ook in het geval dat de Website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar).
 • BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

  Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.
 • ACTIEF VERSTREKTE GEGEVENS REGISTRATIE

  Om de via Mr Cashback verdiende Cashback aan jou te kunnen toewijzen, is registratie vereist. Wij slaan de door jou ingevulde persoonsgegevens op, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en jouw voorkeuren ten aanzien van het ontvangen van nieuwsbrieven. Bij registratie verzoeken wij je slechts enkele noodzakelijke gegevens in te vullen. Op een later moment kan je dit desgewenst zelf verder aanvullen in jouw Account. Het kan zijn dat we door het jaar heen nieuwe items toevoegen om jou zo nog relevantere aanbiedingen te kunnen sturen.
  • E-mail en nieuwsbrief

   Registratie op de Website (en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden) houdt in dat je akkoord gaat met het, op regelmatige basis, ontvangen van nieuwsbrieven, push-berichten en e-mails van Mr Cashback. In jouw Account kun je aangeven welke communicatie-uitingen je wel/niet wilt ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat tevens een link waarmee je je kunt afmelden. Mr Cashback behoudt zich het recht voor om voor jou belangrijke, niet-promotionele, e-mails te sturen met betrekking tot jouw Account (bijvoorbeeld over het cashback tegoed), ook al heb je je afgemeld voor de nieuwsbrieven en e-mails van Mr Cashback.
  • Gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord

   Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van jouw Account. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen.
  • Account

   In jouw Account heb je inzage in de persoonsgegevens, die jij aan ons hebt verstrekt en kan je deze gegevens desgewenst wijzigen. Jouw Account is enkel toegankelijk met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken om misbruik te voorkomen.
  • Bewaartermijn

   De door jou actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang je Account in gebruik is of totdat je aangeeft dat je het Account wilt verwijderen. Als je jouw Account wilt verwijderen, kun je bij 'Mijn gegevens' in jouw Account opzeggen of contact met ons opnemen.
 • PASSIEF VERSTREKTE GEGEVENS

  • Klikgedrag en bezoekgegevens

   Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot de Website te kunnen maken. Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van je computer, het tijdstip van het bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.
  • Gebruik van cookies

   De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij Transacties registreren. Bij registratie van Transacties worden enkel de datum/het tijdstip van de aankoop, de naam en plaats van de (Web-)winkel en het aankoopbedrag geregistreerd. De Website ontvangt geen creditcardnummer of andere gegevens die je invult bij het doen van een aankoop bij de (Web-)winkel. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen, maar wij raden dit sterk af. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de Website namelijk ernstig beperken. Aankopen kunnen zonder cookies niet worden geregistreerd en de Cashback kan in dat geval niet worden toegeschreven aan het Account van de gebruiker. Na inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord plaatst onze Website automatisch een cookie op jouw computer om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij registreren welke Webwinkels je bezoekt. Deze informatie gebruiken wij om jouw navigatiegedrag en evt. bezoeken te registreren.
  • Bewaartermijn

   Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • WEBSITES VAN DERDEN

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens jouw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen.
 • WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • INZAGE EN WIJZIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14061132.